Nyt fra Vesthimmerland

DANSK LANDBRUG ER TRUET PÅ DERES EKSISTENS.

I en landkommune som Vesthimmerland, skal der ydes maksimal indsats for hver eneste arbejdsplads og virksomhed som vi har. De udsigter, som vi ser, med henvisning til rapporten fra landbrugets videncenter SEGES, forudser at ca. 70 % af landbrugsjorden omkring Limfjorden lægges brak. Hvis dette bliver en realitet, så ophører... Læs mere

Vesthimmerlands Forsyning – det er der ressourcer i.

Vesthimmerlands Forsyning – det er der ressourcer i. Hos de konservative har vi aldrig været i tvivl om, at vi ville bevare det lokale affaldsselskab Renovest. Vi finder det helt afgørende at have et sådant selskab tæt på borgerne, tæt på erhvervslivet og tæt på kommune og politikere. Det ”gamle”... Læs mere

K vil uddannelse.

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I 8.klasse bliver alle unge i dag vurderet om de er uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate. Herefter er det kun de elever der er ikke-uddannelsesparate der får vejledning fra ungdommens uddannelsesvejledning(UU). I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der sparet på UU-vejledningen af unge ud fra en forudsætning... Læs mere

Sundhed er altafgørende for K

  Sundhed er altafgørende for K Konservative går i spidsen når det gælder sundhed – både for unge og ældre. På børne- og skole området har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor der har vist sig at være store gevinster ved at hjælpe børn til bedre motorik i folkeskolen. Ved... Læs mere

Familielægen er vigtigst

Familielægen er vigtigst I konservativ tror vi på at familielægen er vigtig for alle. I denne tid hvor mangel på læger er et hyppigt diskuteret emne, må vi konstatere vi ikke har råd til at mangle læger. Jo færre læger – jo flere indlæggelser. Familielægen er tovholderen ind og ud... Læs mere

Konservativ erhvervs målsætning

Konservativ erhvervs målsætning Vesthimmerland ligger nr. 1 i Nordjylland målt på erhvervsvenlighed. Det skal vi blive ved med. På landsplan er vi nr. 18 ud af 96 kommuner – her er målet at komme i top 10. Kernen i konservativ erhvervspolitik er at sikre, at det offentlige ikke skal stå... Læs mere