K vil uddannelse.

Alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I 8.klasse bliver alle unge i dag vurderet om de er uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate. Herefter er det kun de elever der er ikke-uddannelsesparate der får vejledning fra ungdommens uddannelsesvejledning(UU). I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen blev der sparet på UU-vejledningen af unge ud fra en forudsætning på landsplan om, at ca. 20 % af de unge ville blive erklæret ikke-uddannelsesparate. Men sandheden har vist sig at være en ganske anden i Vesthimmerland.

Status i Vesthimmerlands Kommune er, at der i 8. klasse er ca. 40 %, der erklæres ikke-uddannelsesparate i 2016. Tallene fra undervisningsministeriet viste at resten af landet ligger på 27%. Det er ikke godt nok og derfor mener vi konservative, at der bør handles på dette.

For at sikre at flere unge erklæres uddannelsesparate, inden de forlader folkeskolen, er

det nødvendigt at styrke UU-vejledningen. Derfor foreslår vi at styrke UU vejledningen til varetagelse af vejledningen i grundskolen.

Andelen af ikke-uddannelsesparate er steget fra ca. 35% i 2015 til ca. 40% i 2016. Det mener vi, er en uheldig tendens, der resulterer i en stor restgruppe af unge, der ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse. Det kan løses ved at styrke UU-vejledningen.

Derudover ønsker vi konservative at udvide de turboforløb, man indtil nu gennemført med stor succes. Det drejer sig om, at man tager elever ud af deres vante omgivelser og giver dem et intensivt undervisningsforløb i de fag, hvor eleven er særlig udfordret.

Vi skal investere i vores unge, det er trods alt vores fremtid.

Henrik Dalgaard, (K)