Aflastningspladser på plejecentrene

I sidste uge blev byrådet enige om kommunens budget for 2018. Der ligger mange gode elementer i det kommende budget. Jeg vil gerne fremhæve en ting, som har lagt de konservative meget på sinde gennem flere år – nemlig aflastningspladser på plejecentrene. En aflastningsplads er en midlertidig plads, som kan benyttes efter en udskrivelse fra sygehuset eller som aflastning fra hjemmet i en kortere periode. Der har gennem de sidste år været en gennemsnitlig belægningsprocent på 99% på aflastningspladserne og et samtidigt stort flow af borgere, så der er i den grad brug for flere aflastningspladser.

Når jeg taler med folk som arbejder i hjemmeplejen og på plejecentrene, nævner de meget ofte det store behov for flere aflastningspladser. Derfor er jeg særlig glad for at der kommer 4 aflastningspladser mere i Vesthimmerlands kommune i det kommende år. Vi bør støtte op om de ældre og tilgodese de behov der opstår, så nu må tiden vise om 4 aflastningspladser mere er tilstrækkeligt.
Derudover er der i budgettet lagt op til at sundhedsudvalget skal arbejde videre med hvordan den ledige plejeboligkapacitet skal anvendes.

Ulla Skov(K)