At sammenligne pærer og bananer

Henrik Dalgaard (k)
Formand Børne-skoleudvalget  Vesthimmerland 
 
Svar til Peter Rasmussen. Dansk Folkeparti.
At sammenligne pærer og bananer
 
Når man udtaler sig i en specifik sag på mit område, føler jeg mig forpligtet til at sikre at forudsætningerne for den analyse du henfører til er sammenlignelige. Der er nogle faktorer der er kraftig medvirkende til at Farsø skole ligger i den nederste ende af skalaen. 
Analysen bygger på folkeskolernes eksamensresultater, og tal er taknemmelige. Det den i dette tilfælde desværre ikke tager højde for, er at Farsø skole er hjemsted for kommunens modtagerklasser. Det er sent ankomne unge fra andre dele af verden, som tager afgangseksamen. Der er i alt 29 eksamensresultater med i opgørelsen fra modtagerklasserne. Og hvis man rent matematisk regner gennemsnittet ud ligger deres karakterer på 2.70 i eksamenen. Det har vel alt andet lige en negativ effekt for Farsø skoles resultater.
Vi arbejder generelt med øget fokus på faglighed, også på Farsø skole og dette vil også fremgå af den samlede udviklingsplan for skole og dagtilbudsområdet, som fremlægges sidst i november. 
Du angriber skolens størrelse og klassekvotienten. Det er jo en politisk beslutning inden for lovens rammer. Men gennem 8 år som formand har jeg da fundet ud af, at der er ingen sammenhæng mellem klasse størrelser og karakterer. Nogle udfordres bedst i større fællesskaber og andre i mindre. 
Og dit forslag om at ændre på skoledistrikter for at understøtte mindre skoler har jeg ingen problem med. Men historikken viser bare, at politisk beslutttede streger ikke ændre på familiers tilhørsforhold. Et godt eksempel er jo fra dit eget område. Fandrup har i rigtig mange år været i skoledistrikt med Strandby, men det ændrede ikke, at folk valgte Farsø. 
Men det er en svær balance og svært at lave DEN rigtige løsning, men jeg kan love dig at udvalget forsøger, og tager altid imod gode konstruktive forslag.