Kommunalbestyrelsen

Kandidater

Signe Nøhr
Spidskandidat
Allan Ritter Andersen
Byrådskandidat
Bettina Haldrup Nielsen
Byrådskandidat
Henrik Dalgaard Christensen
Byrådskandidat
Jeppe Korreborg Pedersen
Byrådskandidat
Johan Alexander Clement Gammelholm-Hagstrup
Byrådskandidat
Niels Krebs Hansen
Byrådskandidat
Per Nyborg
Byrådskandidat
Steffen Lønsmann
Byrådskandidat
Svend Jørgensen
Byrådskandidat
Ulla Skov
Byrådskandidat
Ulrik Mark Jensen
Byrådskandidat
Vittus Bernlow
Byrådskandidat
Willy Møller
Byrådskandidat

Politikere

Allan Ritter Andersen
Byrådsmedlem
Henrik Dalgaard Christensen
Byrådsmedlem
Niels Krebs Hansen
Byrådsmedlem
Per Nyborg
Byrådsmedlem
Pia Buus Pinstrup
Byrådsmedlem
Signe Nøhr
Byrådsmedlem
Svend Jørgensen
Byrådsmedlem