Per Nyborg

50 år, Aars,   Økonomikonsulent ved Vesthimmerlands Kommune

Byrådsposter

Formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Medlem af Beskæftigelsesudvalget

Om Per Nyborg

Jeg hedder Per Nyborg, er 50 år og bor i Aars. Til daglig arbejder jeg som økonomikonsulent på Børne- og Skoleområdet i Vesthimmerlands Kommune.

Fokusområder

Mine fokusområder fremadrettet er foreningslivet i Vesthimmerland. Det har været mit fokusområde de sidste mange år – også før jeg blev byrådsmedlem. Som tidligere kasserer og formand i Aars IK og formand for Fritidsrådet, har jeg et godt indblik i foreningslivet og nogle af de udfordringer de står med. Jeg vil arbejde for at foreningslivet og de frivillige få de bedst mulige vilkår. Foreningslivet er afgørende for at tilflyttere bliver en del af fællesskabet i den by de er flyttet til. Jeg vil også have fokus på trafiksikkerheden for vores børn og unge. Det gælder både til og fra skole, men også fritidstilbud. Når vi udvikler bolig- og institutionsområder i vores kommune, skal vi huske at sikre forholdene for de ”bløde” trafikanter. Endelig vil jeg arbejde for at Vesthimmerland generelt bliver et godt sted at bo. Vi har i mange år haft fokus på at tiltrække nye borgere til Vesthimmerland. Det skal vi fortsat gøre, men vi skal først og fremmest sikre gode vilkår og gode tilbud til de borgere som bor i vores kommune nu. Lykkes det, er jeg sikker på at tilflyttere fra andre kommuner nok skal komme.

Jeg ser frem til kommunalvalget den 16. november 2021!

Politisk erfaring

Jeg har siden 2018 være medlem af byrådet i Vesthimmerland og sidder i Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt §17.4 udvalget som omhandler borgerinddragelse. Derudover er jeg i bestyrelsen i Dansk Nutidsmuseum, Idrætscenter Østermarken og Aars Fjernvarme. Udover dette er jeg med i Liv i Byen – Aars Foreningssupport og sponsorudvalget i Aars IK.

Kontakt:

  peny@vesthimmerland.dk 

   Per Nyborg

   +45 29 34 45 44