Ilse Skadhauge Larsen
Formand
Hanne Monrad
Økonomiansvarlig, Medlemsansvarlig
Marianne Broust
Sekretær
Klavs Bojsen
Bestyrelsesmedlem
Kurt Jensen
Bestyrelsesmedlem
Margit Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Ulla Skov
Suppleant