Børneunivers… selvfølgelig

Familien betyder alt. Vi vælger den ikke selv, men den er vores udgangspunkt for resten af livet. Derfor arbejder vi på at give de vesthimmerlandske familier bedre forhold, så familierne fortsat er en tryg social base, et solidt holdepunkt og rygraden til at kunne klare livets udfordringer.
For den konservative gruppe er det vigtigt, at man får en god start på livet. Børnenes trivsel i børnehave og skole, samt fokus på både særligt begavede elever og ressourcesvage elever, er væsentligt for at få en god og tryg barndom, der giver afsæt til resten af livet. Derfor betyder det meget for den konservative gruppe at videreudvikle på kvaliteten af børnenes univers i Vesthimmerland, som vi har fået skabt ved at opgradere 0-5 års området betydeligt. Vi har investeret i 3 nye børnehaver. Her tør vi igen være mere ambitiøse og stille krav til forældrefællesskaber og bringe det mere i spil, som f.eks. at være mere understøttende i de nye talentklasser. Derudover mener vi, at det er helt afgørende, at vi i de næste 4 år sætter fokus på og investerer i ungdommens uddannelsesvejledning. Alle unge skal følges godt og trygt på vej.