Uddannelse…selvfølgelig

Vi skal fortsat have fokus på de unge. Princippet om at vende dem i døren og i stedet for overhovedet at starte med at give dem overførselsindkomst, så de først går i stå, så skal unge have en uddannelse. Det skal give mening – også for den unge. Med det nye regeringsudspil ”Tro på dig selv – det gør vi” får vi en opgave de kommende år, med at nytænke vores uddannelser og tilbud til unge under 25 år. Den nye Forberedende Grunduddannelse skal give de unge de nødvendige faglige, personlige og sociale forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Det kan vi konservative godt lide. Derfor har vi tyvstartet ved at investere i de svageste, nemlig med at give unge under 25 år større mulighed for at tage en erhvervsgrunduddannelse allerede i 2017.

Uddannelse starter naturligvis allerede i folkeskolen og børnehaven. Vi synes at der er stor kvalitet i vores børn og unge tilbud i Vesthimmerland allerede i dag og vi har gennem de sidste 8 år været med til at lave en plan og struktur på området, der fordrer denne kvalitet lang tid ud i fremtiden.