Landsbypolitik… selvfølgelig

Landsbypolitik… selvfølgelig

Vi er fortsat udfordret på vores befolkningsgrundlag, da vi er en landkommune. Det er et vilkår. Men det betyder ikke vi skal give op tværtimod!
Vi har gennem de sidste 8 år været med til at lave udviklingsplaner for hele kommunen på baggrund af ønsker fra de lokale borgere, der selv har været til at lave planen. Nøglen til denne proces er dialog. Der har været en tydelig nærhed og dialog med vesthimmerlændingene, hvilket er alt afgørende.  Men vi tror på at lokale initiativer og ildsjæle projekter kan gøre Vesthimmerland til et godt sted at bo og være. 
Vi har i Vesthimmerlands kommune et fantastisk kultur- og foreningsliv med en bred vifte af tilbud for både børn og voksne. Det vil vi fortsætte med at udvikle på og støtte op om. Et rigt foreningsliv i hele kommunen støtter op om bosætning i såvel landsbyerne som byerne i Vesthimmerland.