Det Konservative Folkeparti i Nordjylland

Valgprogram til Regionsrådsvalget den 21. november 2017

Kvalitet, tryghed og udvikling

FOR DE FLESTE er sygdom og ulykke ikke noget man tænker over dagligt. Men sygdom og ulykke kan ramme os alle, og når det sker, er det, vi har allermest brug for, tryghed. Tryghed for at lægen opdager symptomerne, tryghed for at hjælpen når frem i tide, tryghed for at vi får den rigtige behandling og tryghed for, at vi får hjælp til at komme videre bagefter.

For Konservative er denne tryghed omdrejningspunktet for alle de beslutninger, vi træffer for det danske sundhedsvæsen. Vi prøver altid at se sundhedssystemet fra patientens vinkel og tænke på, hvordan vi kan gøre hjælpen og behandlingsforløbet endnu bedre. Og vi overvejer løbende, hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at arbejde i det danske sundhedsvæsen.

Vores sundhedspersonale er blandt verdens allerdygtigste, og sundhedssystemet har fået tilført mange ekstra midler de seneste år. Men samtidigt er opgaverne også blevet flere, simpelthen fordi vi lever længere, og der bliver flere ældre patienter, som ofte har flere kroniske lidelser samtidigt. Så hvis vi ikke forstår at bruge ressourcerne optimalt, går nogle af de gode kræfter til spilde. Vi har brug for dygtige og veluddannede medarbejder på alle pladser i sundhedsvæsenet. Vi vil derfor sikre, at Region Nordjylland altid er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde de kvalificerede medarbejdere, der er brug for.

Vi har brug for et tæt og stærkt samarbejde med kommunerne og de praktiserende læger. Patienterne må selvfølgelig ikke opleve problemer i overgangene mellem kommune, region og privatpraktiserende læge. I dag skyldes mange problemer mangelfuld kommunikation og ufærdige rutiner.

Orden i økonomien

Vigtigst for Det Konservative Folkeparti er, at der er orden i økonomien. En sund og stærk økonomi er en helt afgørende forudsætning for hele tiden at kunne udvikle og forbedre servicen over for borgerne.

Konservative vil skabe mere effektivitet og reducerer bureaukratiet.

Vi vil derfor arbejde for:

    • At vi hele tiden får mest muligt for pengene.

    • At økonomien styres stramt.

    • At vi hele tiden sørger for at lære af andre, hvis de har gode resultater.

    • At sikrer lederskab og ledelse, da god ledelse er afgørende for det gode resultat.

    • At vi hele tiden tænker nyt og tænker erhvervslivet ind i de sammenhænge, hvor det giver mening.

 

Se mere i menuen i venstre side.

 

For yderligere oplysninger – kontakt:

Gruppeformand Per Larsen                                               Pia Buus Pinstrup    

Per.larsen@rn.dk                                                                   pbs@vesthimmerland.dk 

Tlf.: 29 16 30 95                                                                      Tlf: 20 88 80 76    

 

Storkredsformand Claus Bunk   

clausbunk@gmail.com

Tlf.: 22 20 98 62