1. Rigtig og hurtig hjælp

Når ulykken er ude, eller sygdommen slår til, er minutterne afgørende. Der vil selvfølgelig altid være lokale forskelle, og uforudsete hændelser kan opstå, men vi skal stræbe efter en så kort udrykningstid som overhovedet muligt. Hjælpen skal gennemsnitligt være fremme hurtigere end i dag. Responstider over 15 minutter er ikke acceptabelt. Vi skal minimere spildtiden og optimere indsatsen ved at sikre et højere serviceniveau og en større faglighed hos 112 med det formål, at ambulancen ikke ender hos en dreng med forstuvet ankel, mens en dame med en blodprop må vente på hjælpen. Der skal sende et fremskudt hospital ud, så behandlingen kan gå i gang så hurtigt som muligt, i de tilfælde hvor det er nødvendigt. Her er videokonference mellem ambulancerne og speciallægerne på hospitalerne en stor gevinst.

Borgerne har brug for at vide, at systemet fungerer, og at mennesket kommer før systemet i den førhospitale indsats. Det giver den tryghed, som er altafgørende for et sundhedsvæsen i topklasse.

Derfor vil Konservative:

  • Sikre et akutberedskab, hvor hjælpen er fremme på 9 minutter i gns. Ingen borgere skal vente mere end 15 minutter på hjælp.

  • Implementerer maksimale ventetider i akutmodtagelser og på skadestuer.

  • Arbejde for at vi får bedre dækning af den nationale ordning med lægehelikopter, samt sikre permanent national finansiering af lægebilerne.

  • Skabe en højere kvalitet i kontakten til 112 – faglighed, forståelse og fart er afgørende.

  • Have flere paramedicinere på vejene.

  • Videreudvikle tele-/videokontakt i ambulancen, så personalet i Fælles Akut Modtagelsen kan følge patienten tæt, så der ikke tabes vigtig tid.

  • Informere vedvarende om korrekt brug af 112 og 114.