2. Kvalitet, tryghed og professionelt forløb

Ni ud af ti sundhedsproblemer bliver løst hos den praktiserende læge, men hvis man bliver alvorligt syg og skal på hospitalet, er det en oplevelse, man sjældent glemmer. Derfor er det vigtigt, at opholdet så vidt muligt bliver en god oplevelse, og at patienten og de pårørende fra første færd får en oplevelse af både tryghed, sammenhæng og professionalisme. Hospitalerne er / bør være fyrtårnene i vores sundhedssystem.

Behandlingsgarantien og det udvidede frie sygehusvalg har styrket patienternes rettigheder og muligheder i det danske sundhedssystem, ligesom det har styrket effektiviteten på sygehusene. Derfor er det også meget magtpåliggende for Konservative, at patienterne får et hurtigt tilbud om ”udvidet frit valg”, hvis ikke regionen selv kan løse opgaven hurtigt. På samme måde skal målet om udredning inden 4 uger efterleves. Her er 60 eller 70 pct. målopfyldelse ikke godt nok.

Pakkeforløbene inden for store sygdomsgrupper har givet patienterne tryghed og sundhedspersonalet sikkerhed. Vi må videre af den vej. Internt på hospitalerne kan vi gøre mere via en bedre ledelse samt mere ansvar til den enkelte, mindre spildtid og bedre kommunikation mellem afdelinger.

Døende borgere skal have en værdig afsked med livet. Derfor er det vigtigt med tilstrækkelig kapacitet på regionens hospice, som sammen med stillestuer på regionens sygehuse og de palliative teams, skal sikre fundamentet for gode patientforløb.

Derfor vil Konservative:

 • Aktivt opfylde behandlingsgarantien på en måned, med frit valg på offentlige og private sygehuse.

 • Reel diagnosegaranti på en måned med udvidet frit valg.

 • Sikre frie og lige adgang til behandling.

 • Lave flere sammenhængende ”pakkeforløb” for de store sygdomsgrupper.

 • Sikre at alle patienter reelt har en patientansvarlig læge.

 • Udbygge den fælles dansk elektronisk patientjournal, så både sygehuse, almen praksis og speciallæger har alle data til rådighed, hurtigt og effektivt.

 • Sikre døende borgere en værdig afsked med livet.

 • Indføre tydelige kvalitetskrav når sundhedsopgaver udbydes til private.

 • Udbygge og understøtte de telemedicinske løsninger, så vi udnytter de nye teknologier til at øge kvaliteten i behandlingen.

 • Øge fokus på den medicinske patient og sikre, at der er sengekapacitet nok til at alle kan tildeles en sengeplads på en sengestue.

 • Sikre højeste hygiejne- og rengøringsstandard på vores sygehuse.