3. En stærk og tilgængelig almen praksis.

Den praktiserende læge er nøglen til sundhedsvæsenet for den enkelte borger. Det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver opdaget, og det er her, de fleste sundhedsproblemer bliver løst. Den praktiserende læge giver borgeren tryghed i dagligdagen og hjælper borgerne med at passe bedre på sig selv.

Det er en konservativ grundholdning, at vi skal tage ansvar for vores eget liv og ikke blot vente på, at myndighederne opsøger os for at finde ud af, om vi nu også har det godt. Men når noget viser sig at være i vejen, skal vi selvfølgelig få udredning og behandling sat i gang straks.

Konservative arbejder for, at vi sikre alle let adgang til almen praktiserende læge. Vi respekterer de praktiserende læger, som selvstændige læger, og vi vil understøtte den mangfoldighed der findes, for at servicere patienterne. Nogle læger ønsker at arbejde i solopraksis, mens andre ønsker et kompagniskab med andre. Endelig ønsker nogle at gøre deres gerning i stærke, lokale læge- og sundhedshuse, hvor kræfterne er samlet.

Konservative vil sikre alle borgere tilknytning til en praktiserende læge, og vi vil arbejde for, at det bliver så attraktivt at arbejde i almen praksis, at der ikke opstår mangel på læger.

Vi vil sikre efter- og videreuddannelse af de praktiserende læger og understøtte dannelse af kompetenceklyngerne, som vil gøre det lettere at tiltrække dygtige læger og andet sundhedsfagligt personale til tyndt befolkede områder, så vi sikrer det samme gode sundhedstilbud over hele regionen. Det vil sikre at færre bliver indlagt og vil frigive plads på hospitalerne til de større indgreb og alvorligt syge.

Derfor vil Konservative:

  • Gøre det attraktivt at arbejde i almen praksis, så der altid er tilstrækkeligt mange læger, til at dække behovet, også i de tyndt befolkede egne.

  • Sikre et godt samarbejde og en god dialog med de praktiserende læger.

  • Fremme læge-/sundhedshuse med brede kvalifikationer og høj tilgængelighed.

  • Øge muligheden for at den enkelte læge kan øge kapaciteten, ved at fjerne loftet over aktiviteten.

  • Skabe større inddragelse af sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale hos de praktiserende læger, som både kan øge kapaciteten og kvaliteten for patienterne.

  • Overdrage flere opgaver til de praktiserende læger – i dialog med lægerne.

  • Udbygge brugen af de diagnostiske centre til udredning af patienter.