4. Et markant løft til psykiatrien

Godt hver femte dansker har en eller anden form for psykisk sygdom, og diagnoser som depression, angst og stress sender hver dag 22 danskere på førtidspension. Det er både tragisk for den enkelte og dyrt for samfundet. Alligevel er psykiatrien stadig tabubelagt og får en noget sørgelig behandling i det danske samfund.

Hele psykiatrien skal have et kæmpe løft. Jo før en psykiatrisk udredning og behandling kommer i gang, jo bedre er chancerne for at blive helbredt. Og jo mere vi taler om de psykiske sygdomme, jo større bliver forståelsen fra omverdenen. Vi skal have enestuer og flere sengepladser til de alvorligt syge, så vi undgår, at de svære tilfælde ender i retspsykiatrien. Og så skal vi være bedre til at give differentierede tilbud, da vi alle er forskellige. Særligt psykiatriske patienter har behov for ro og stabilitet, og derfor er det uværdigt og uhensigtsmæssigt, at der stadig er patienter på flersengsstuer.

Lægemanglen præger også det psykiatriske område, men der er intet til hinder for, at vi søger hjælp fra andre relevante faggrupper end psykiatere, og dermed også får nye øjne på området.

Niveauet på det børne- og ungdomspsykiatriske område skal højnes. Ventelister til både diagnosticering og behandling skal minimeres mest muligt, idet halve og hele år er speciel lang tid i et barns liv.

Derfor vil Konservative:

  • Anvende mindre tvang og mindre medicin, men mere kognitiv behandling og terapi.

  • Ventetiderne skal nedbringes, og det udvidede frie valg skal understøttes – også i psykiatrien

  • Arbejde for at psykisk syge, som ikke er indlagt, får en værdig tilværelse gennem øget integration i samfundet.

  • Sikre let tilgængelighed til den døgnåbne psykiatriske skadestue.

  • Sikre tidligere opsporing af psykiske sygdomme.

  • Indrette enestuer og skabe flere sengepladser til den intensive psykiatri.

  • Inddrage andre faggrupper end psykiatere som fx psykologer.

  • Styrke indsatsen på det børne- og ungdomspsykiatriske område.

  • Fremme mere prestige i og forskning om psykiatrien.

  • At KRAM faktorerne inddrages mere i behandlingen (Kost, Rygning, Alkohol og Motion), og at misbrugere også behandles for deres misbrug, når de er under behandling for deres psykiske lidelse.