5. En rivende regional udvikling

Regional udvikling handler for Konservative om at forandre for at bevare. Vi skal bevare styrkerne og det unikke ved hver enkelt egn, og vi skal samtidig tænke i nye udviklingsmuligheder. Det handler om infrastruktur, innovation og optimale rammebetingelser, og ikke om at give kunstigt åndedræt. Erhvervslivet ved bedst, hvor skoen trykker, når det kommer til at skabe bedre rammebetingelser og vækstmuligheder. Derfor er det kun naturligt, at erhvervslivet er stærkt repræsenteret i de regionale vækstfora.

Et højt uddannelsesniveau er af afgørende betydning for, at Nordjylland også kan klare sig i fremtiden. Derfor skal uddannelsesniveauet højnes i hele Nordjylland, og vi skal understøtte det nationale mål om at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse, og 60 % skal have en videregående uddannelse.

Et afgørende element i Nordjyllands udvikling er infrastrukturen. Vi skal sammen med kommunerne forbinde borgerne til de store arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, til sygehusene og til lufthavnen. Her spiller NT og Nordjyske Jernbaner er nøglerolle.

Derfor vil Konservative:

  • Samarbejde mest muligt med det Nordjyske erhvervsliv.

  • Arbejde for at bureaukratiet nedbringes, så virksomhederne kan koncentrere sig, om det de skal.

  • Understøtte et højt uddannelsesniveau og fremme iværksætteri.

  • Fremme sundhedsinnovationen, bl.a. gennem samarbejde med Aalborg Universitet, så vi både styrker sundhedsvæsenet og erhvervslivet.

  • Fremme en infrastruktur som sikrer unges adgang til uddannelse.

  • Arbejde for en vestlig tredje Limfjordsforbindelse så hurtigt som muligt.

  • Fokusere på energibesparelser og grønne aftaler.

  • Lade en del af vækstmidlerne gå til bedre infrastruktur – ikke til lystfiskere.