6. En attraktiv arbejdsplads

En stor udfordring for Region Nordjylland med næsten 15.000 ansatte, er at tiltrække og fastholde personale, så vi har hænder og hoveder nok til at kunne servicere befolkningen.

Konservative i Region Nordjylland værdsætter de menneskelige ressourcer og ønsker til stadighed at fastholde og tiltrække engagerede og velkvalificerede medarbejdere. Med de mest moderne principper inden for ledelse og kommunikation skal vi sikre, at Regionens medarbejdere trives og udvikles til gavn for hele regionen.

Derfor vil Konservative:

  • Styrke videre- og efteruddannelsen.

  • Flytte faggrænser og skabe opgaveglidning.

  • Udnytte mulighederne for bruttoløntræk til forskellige personalegoder.

  • Fremme fleksible arbejdsplaner og medbestemmelse, samt giver mere medansvar til de kompetente medarbejdere.

  • Indføre ny teknologi, som både højner effektiviteten og øger arbejdsglæden.