7. En stærk hospitalstruktur

Konservative i Nordjylland vil bevare den nuværende struktur med somatiske funktioner på Aalborg Universitetshospital og Regionshospital Nordjylland. Det betyder, at der skal være aktivitet på matriklerne i Aalborg, Hobro, Farsø, Hjørring, Thisted, Frederikshavn, samt neurorehabilitering i Brønderslev og Gigt- og Rygcenter i Skagen.

Den daværende VK regerings beslutning om at bygge et nyt supersygehus i Aalborg Øst sikrer, at det Nordjyske hospitalsvæsen får et markant løft op i ”superligaen”. Hermed har vi fået muligheden for at skabe et nyt supersygehus i verdensklasse, hvor behandling, patient- og personaleforhold lever op til fremtidens krav. Vi skal derfor sikre, at vi inddrager den nyeste viden og forskning på området for nybyggeri og indretning.

Netop fordi nye hospitaler øger effektiviteten og der ved sikrer, at de menneskelige ressourcer udnyttes optimalt, er det vigtigt, at vi i Nordjylland får et nyt stort universitetshospital, for både somatik og psykiatri.

Regionshospital Nordjylland skal udbygges og opgraderes løbende. Etableringen af det ny Kvinde-Barn Hus i Hjørring, skal efterfølges af en ny behandlingsbygning og udbygges ifølge masterplanen for Sygehuset i Hjørring.

Regionshospital Nordjyllands matrikel i Thisted skal løbende udbygges og opgraderes. Den nye fælles akutmodtagelse blev etableret for at sikre akutsygehus i området, og bygningsmassen skal løbende tilpasses de fremtidige behov.

Aalborg Universitetshospitals matrikler i Himmerland skal bevares, også efter ibrugtagning af det nye Hospital i Aalborg Øst. Ortopædkirurgien i Farsø nyder højt anerkendelse, både nationalt og internationalt, og skal løbende udbygges. I Hobro er nærheden vigtig og der er gode fysiske rammer, men enkelte afdelinger skal opgraderes. Psykiatrien får helt nye og top moderne rammer, i forbindelse med opførelse af det nye Aalborg Universitetshospital i Aalborg Øst.